Startsida
Hembygdsgården
Styrelsen m.m
Hänt
Program
Nostalgi
Fotogalleri
Länkar
Gästbok
Lingbo Hembygdsförening 2023
 

 

   
Ordförande:               Anders Olsson                                076 762 59 77 anders@leengbo.se  
Vice ordförande:        Tomas Fridholm 070375 37 54 tomas.fridholm@gmail.com  
Kassör:                       Lars Nilsson 070 604 73 76 la.p.nil@gmail.com  
Sekreterare:               Lisa (Elisabeth) Nilsson 070 673 58 53 alisanilsson@gmail.com  
Ledamot:                    Hans Olsson 073 804 44 60 hansolsson1949@gmail.com  
Ledamot:                    Jan Lundeberg 070 692 74 80   janne_lundeberg@hotmail.com  
                         
Suppleant:                   Lotta Asklöf 073 626 21 48 lotta.mineur@hotmail.com  
Suppleant:                   Lena Engström Ekeberg 070 285 27 04
lena.ekeberg20054@yahoo.se  
       
Revisorer:                       Karin Åstrand och Peter Nyman      
Revisorssuppleant:        Marianne Persson      
Valberedning:     Berit Rödin och Anna Karin Kilberg                            
       
Ann-Sofie Einarsson Qvarnström
Samordnare
hantverk

070-217 36 06
 

Lingbo Hembygdsförening
Klubbäcken 78
816 92 LINGBO
Hemsida: lingbohembygdsgard.extrasida.se
Bankgiro: 378-9195
Swish: 123 096 15 57

Medlemsavgift 2023:      150 kr/år           250 kr/år för familj (2 st)     
Vi hälsar Er varmt välkomna som medlemmar!


Från stadgarna som fastslogs 1994:

Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom
- att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner

- att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering

- att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid

- att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling

- att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia

 

Föreningen ska vara ansluten till regionalt hembygdsförbund

Föreningen ska vara partipolitiskt och religiöst obunden

     


 

 
 
 
2023 © Lingbo Hembygdsförening

Webmaster: Lisa Nilsson